Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Đối tượng truy nã

Nguyễn Hữu Phước - Tân Châu - An Giang

Sinh ngày 08-02-1989 tại Tân Châu - An Giang.

Võ Văn Trung - An Phú - An Giang

Ngày Sinh : 1980 HKTT: An Phú- An Giang..

Phạm Tấn Lộc (Cu Đen) - Châu Đốc - An Giang

sinh năm 02/02/1986; Châu Đôc, An Giang.

Nguyễn Hoàng Dũng (Sùn) - Tịnh Biên

Ngày Sinh : 1989. HKTT: ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đặc Điểm : Cao 1,60 Mét. Tên cha: Nguyễn Văn Đời; Tên mẹ: Đặng Thị Kim Nâu. Tội Danh : Giao cấu với trẻ em.

Nguyễn Nhật Trường (Me) - Long Xuyên

Ngày Sinh : 29/11/2001. HKTT: Số 30/2, khóm Bình Thới, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đặc Điểm : Cao 1,00 Mét. Tên cha: không rỏ; Tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyết Mai. Tội Danh : Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Bi)- Chợ Mới

Ngày Sinh : 25/6/1999. HKTT:tổ 22, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tên cha: Nguyễn Văn Hưng; Tên mẹ: Võ Thị Nhiễn. Tội Danh : Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trần Tuấn Vũ (Việt) - Thoại Sơn

Ngày Sinh : 1993 HKTT: ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tên cha: Trần Văn Lâm; Mẹ tên: Huỳnh Thị Ánh Tội Danh : Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thanh Huy (Du) - Phú Tân

Ngày Sinh : 15/01/200; HKTT: ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Cha tên: Nguyễn Thanh Phong; Mẹ tên: Trần Thị Phế. Đặc Điểm : Cao 1,60 Mét. Tội Danh : Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Văn Giang (Miên) - Châu Thành

Ngày Sinh : 1997; Quê quán: Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang; HKTT: ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Đặc Điểm: Cao 1,70 Mét. Cha tên: Phạm Văn Nhan; Mẹ tên: Danh Thị Mèo; Tội Danh: Cố ý gây thương.

Bann Sóc (Hạnh) - Tri Tôn

Ngày Sinh : 19/3/2000. HKTT: ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cha tên: Bann Sa Na Va; Mẹ tên: Sóc Cung. Tội Danh : Cố ý gây thương tích.

Huỳnh Thị Châu (Gái) - Long Xuyên

Ngày Sinh: 19/5/1981. HKTT: KDC ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cha tên: Huỳnh Văn Quai; Mẹ tên: Nguyễn Thị Khoe; Tội Danh : Đánh bạc.

Nguyễn Văn Cu - Tịnh Biên

Ngày Sinh; 1982; HKTT: Tổ 6, ấp An Hảo, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tên cha: Nguyễn Văn Ngọng; Tên mẹ: Nguyễn Thị Phàng; Tội Danh: Trộm cắp tài sản.