Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    -       -    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    -       -    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!    -    Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam!    -    Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!    -    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!
6 điều Bác Hồ dạy CAND
 • Đối với tự mình phải:
 • Cần, Kiệm, Liêm, Chính
 • Đối với đồng sự phải
 • Thân Ái Giúp Đỡ
 • Đối với Chính phủ phải
 • Tuyệt Đối Trung Thành
 • Đối với nhân dân phải
 • Kính Trọng Lễ Phép
 • Đối với công việc phải
 • Tận Tụy
 • Đối với địch phải
 • Cương Quyết, Khôn Khéo
Chuyên mục vì An ninh Tổ quốc
Thống kê truy cập
Đang truy cập:
Hôm nay:
Tháng hiện tại:
Tổng:
Truy Tìm Tang Vật
 • Xe máy - 67C1-223.24 - Long Xuyên
  10/03/2016 | 04:25
  Nhãn hiệu: Honda Wave - Biển kiểm soát: 67C1-223.24 - Số khung: RLHJA3206EY006622 - Số máy: JA32E-1013798 - Dung tích: 109 - Người trình báo: Ngô Thành Thi, sn 1990 - Địa chỉ: ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang - Địa điểm mất: Nơi công cộng - Địa danh: Vĩnh Bình, Châu Thành, tỉnh An Giang - Giờ mất: 20h30 - Ngày mất: 25/09/2014
 • Xe máy - 67D1-296.78 - Long Xuyên
  10/03/2016 | 04:24
  Nhãn hiệu: Honda Wave - Biển kiểm soát: 67D1-296.78 - Số khung: RLHHC09016Y292443 - Số máy: HC09E6291866 - Dung tích: 97 - Người trình báo: Nguyễn Quốc Dũng, sn 1991 - Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang - Địa điểm mất: Nơi công cộng - Địa danh: Mỹ Phú, Châu Phú, tỉnh An Giang - Giờ mất: 20h00 - Ngày mất: 25/09/2014
 • Xe máy - 67M1-037.57 - Long Xuyên
  10/03/2016 | 04:08
  Nhãn hiệu: Yamaha - Biển kiểm soát: 67M1-037.57 - Số khung: RLCS5C630BY513782 - Số máy: 5C6351834 - Dung tích: 110 - Người trình báo: Trần Thị Bích, sn 1989 - Địa chỉ: ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, An Giang - Địa điểm mất: Nơi công cộng - Địa danh: Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, tỉnh An Giang - Giờ mất: 19h20 - Ngày mất: 12/11/2014
 • Xe máy - 67M1-150.92 - Long Xuyên
  10/03/2016 | 03:49
  Nhãn hiệu: Honda - Biển kiểm soát: 67M1-150.92 - Số khung: RLHJC35087Y071592 - Số máy: JC35E0471592 - Dung tích: 124 - Người trình báo: Nguyễn Thị Kim Loan, sn 1971 - Địa chỉ: 387 ấp Sơn Tây, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang - Địa điểm mất: Nơi công cộng - Địa danh: TT Núi Sập, Thoại Sơn, tỉnh An Giang - Giờ mất: 04h25 - Ngày mất: 07/12/2014
 • Xe máy - 67H1-157.27 - Long Xuyên
  10/03/2016 | 03:20
  Nhãn hiệu: Honda - Biển kiểm soát: 67H1-157.27 - Số khung: BY621402 - Số máy: HC12E3421588 - Dung tích: - Người trình báo: Huỳnh Văn Dèo - Địa chỉ: ấp Vĩnh Trường 1, xã Châu Phong, TX Tân Châu, An Giang - Địa điểm mất: Nơi công cộng - Địa danh: Châu Phong, Tân Châu, tỉnh An Giang - Giờ mất: - Ngày mất: 07/05/2015
 • Xe máy - 67L1-367.14 - Long Xuyên
  10/03/2016 | 03:16
  Nhãn hiệu: Honda - Biển kiểm soát: 67L1-367.14 - Số khung: 4602DY087229 - Số máy: F46E-0098693 - Dung tích: 124 - Người trình báo: Võ Văn Tài - Địa chỉ: ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới, An Giang - Địa điểm mất: Nhà riêng, cơ quan - Địa danh: Hội An, Chợ Mới, tỉnh An Giang - Giờ mất: 05h00 - Ngày mất: 03/01/2015
 • Xe máy - 67L1-485.24 - Long Xuyên
  08/03/2016 | 03:51
  Nhãn hiệu: Honda - Biển kiểm soát: 67L1-485.24 - Số khung: RLHJC5370EY010974 - Số máy: JC54E-2032924 - Dung tích: 124 - Người trình báo: Nguyễn Văn Bé Sáu - Địa chỉ: ấp Long Bình, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang - Địa điểm mất: Nhà riêng, cơ quan - Địa danh: Mỹ An, Chợ Mới, tỉnh An Giang - Giờ mất: 12h30 - Ngày mất: 10/02/2015
 • Xe máy - 67L1-462.66 - Long Xuyên
  08/03/2016 | 03:49
  Nhãn hiệu: Honda - Biển kiểm soát: 67L1-462.66 - Số khung: RLHHC1217DY302687 - Số máy: HC12E-5302896 - Dung tích: 97 - Người trình báo: Nguyễn Văn Hiền - Địa chỉ: ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang - Địa điểm mất: Nhà riêng, cơ quan - Địa danh: Kiến An, Chợ Mới, tỉnh An Giang - Giờ mất: 11h00 - Ngày mất: 08/03/2015
 • Xe máy - 67D1-205.53 - Long Xuyên
  08/03/2016 | 03:38
  Nhãn hiệu: Honda - Biển kiểm soát: 67D1-205.53 - Số khung: 006426 - Số máy: 006304 - Dung tích: 97 - Người trình báo: Phạm Thành Nhiệp - Địa chỉ: ấp Trung Sơn, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang - Địa điểm mất: Nơi công cộng - Địa danh: TT. Óc Eo, Thoại Sơn, tỉnh An Giang - Giờ mất: - Ngày mất: 25/03/2015
 • Xe máy - 67L1-227.43 - Long Xuyên
  08/03/2016 | 09:26
  Nhãn hiệu: Honda Wave - Biển kiểm soát: 67L1-227.43 - Số khung: RLHHC1209BY513278 - Số máy: HC12E-3313351 - Dung tích: 97 - Người trình báo: Lê Thị Đào - Địa chỉ: ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang - Địa điểm mất: Nơi công cộng - Địa danh: An Thạnh Trung, Chợ Mới, tỉnh An Giang - Giờ mất: 07h40 - Ngày mất: 09/03/2015